OUTSOURCING MARKETINGOWY

W ramach takiej obsługi przejmujemy zadania działu marketingu Twojej firmy, realizując Twoje cele marketingowe według przyjętego budżetu, korzystając z własnych zasobów.
 
Nasze działania są ściśle powiązane z wypracowaną strategią komunikacji danej organizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu łączymy PR z marketingiem, dobierając narzędzia promocyjne w taki sposób, aby z jednej strony realizować cele wizerunkowe, z drugiej – sprzedażowe. Identyfikujemy kanały komunikacji oraz kanały sprzedaży i dostosowujemy do nich zestaw narzędzi.
 
W ramach outsourcingu marketingowego opracowujemy media plany, przygotowujemy kampanie dedykowane zarówno dla kanałów offline, jak i online, opracowujemy promocje sprzedaży z uwzględnieniem wymogów prawnych, prowadzimy kampanie reklamowe w mediach drukowanych i internetowych.
 
Przygotowujemy projekty opakowań, katalogów oraz wszystkich elementów wspierających sprzedaż i pracę personelu handlowego w taki sposób, aby wpisywały się w przyjętą strategię marketingową.
 
Na życzenie klienta przejmujemy kontrolę nad dystrybucją materiałów marketingowych wśród rozproszonych terytorialnie przedstawicieli handlowych, partnerów oraz punktów sprzedaży.

DLACZEGO OUTSOURCING MARKETINGOWY?

Niewątpliwą zaletą zlecenia na zewnątrz prac związanych z prowadzaniem działań marketingowych to obniżenie kosztów. Firma zatrudnia tylko jedną osobę, która jest odpowiedzialna za koordynację prac i całościowy efekt. Rezygnując z działu marketingu utrzymywanego wewnątrz szeregów. Współpracując z firmą outsourcingową usługa jest całkowitym kosztem uzyskania przychodu Firmy-Klienta. Klient nie musi inwestować w zasoby ludzkie, sprzęt, oprogramowanie i tym podobne, ponieważ otrzymuje efekt bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. To zaś sprawia, że może skoncentrować się na swoim tzw. „core business”, czyli działalności podstawowej, optymalizując koszty może stać się bardziej konkurencyjny na rynku, zwiększać penetrację rynku. 
 
Niewątpliwą zaletą outsourcingu marketingowe jest spojrzenie z zewnątrz na dotychczasowe działania firmy, ich analiza z punktu widzenia efektywności oraz świeży powiew, jaki firma outsourcingowa może wnieść dzięki realizacji projektów w różnych branżach.
 
1000 znaków pozostało